StartsidanSålda hästar från JakobslundArtiklarKontakta ossBilder på hästar och människorHästar till saluProva på lektionPresentation av TeametGalleriLänkar


aktmässighet i trav

 
 
Typiskt taktfel i ökad trav. Höger bakben har redan landat medan vänster fram är en decimeter efter i rörelsen. Hästar som ofta går på detta sätt riskerar förslitningar i frambenens ledgångar eftersom frambenen får bära upp hela hästens vikt under ett kort ögonblick.  
   
  Perfekt takt i vanlig trav. Höger bak och vänster fram kommer att träffa marken samtidigt och också rulla över samtidigt.
     
Taktmässighet är en av de viktigaste kriterierna för en korrekt gående häst. I trav innebär taktmässighet att man tydligt kan räkna ett-två, ett två. Hästens diagonala hovar skall då träffa marken och rulla över i exakt samma ögonblick.
SJÄLVKLARHET
Detta låter kanske som en självklarhet men många dressyrryttare och dressyrdomare har inte förstått detta. De verkar snarare tro att taktmässighet har med rörligheten att göra. Om man vill träna ögat skall man försöka bortse från hästens kropp och enbart titta på hästens ben då den travar. Försök med blicken fånga exempelvis vänster framhov och höger bakhov samtidigt. Genom att göra detta till en vana kan man ganska snabbt börja upptäcka otaktmässighet. Otakt i trav låter sig enkelt avslöjas på bild. Det är mycket lärorikt att gå igenom exempelvis tidningen Ridsports hingstkatalog. En stor mängd av dressyrhingstarna uppvisar där grav otaktmässighet. Eftersom flera av dessa hästar visas upp av framstående dressyrryttare är det uppenbart att kunskaperna om taktmässighet i många fall är obefintliga.
UTBILDNINGEN
Så gott som alla ridhästraser är av naturen taktmässiga. Otaktmässigheten börjar uppträda först under utbildningen. Den vanligaste orsakenär att hästen arbetas/rids i en felaktig form med nosen bakom lodplanet och/eller i framvikt. Eftersom hästar av naturen inte rör sig på detta sätt bryter sådan ridning sönder hästens rörelsemekanik. De effektivaste hjälpmedlen för att förstöra takten är gramantygel, halsförlängare och sk pessoa-sele. Varför skall då hästen gå i takt? Den främsta anledningen är helt enkelt att otaktmässighet innebär ett ökat slitage på framdelen. Hästar som går i otakt landar först med bakbenet, varefter det diagonala frambenet landar aningen senare. Det innebär att när bakfoten rullar över kommer hästens hela vikt att under ett kort ögonblick ligga på framfoten. Det säger sig självt att hästar som rör sig på detta sätt kommer att bli snabbare utslitna i framdelen. I korrekt trav fångar både bak- och framhov upp hela vikten samtidigt.
LEIF-ERIK TÖRNBLOM